دیباچه

بسمه تعالی

ایجاد حرکت متفاوت محصول داشتن باوری متفاوت است.

بر این باوریم که در نظام هستی “ انسان” به عنوان اشرف مخلوقات، به خواست خداوند محور حرکت و تولید در روی زمین است و همه منابع و عناصر دیگر جهان می‌توانند تحت سیطره و تسلط و بهره برداری انسان قرار گیرند.

انسان‌های توانا و کارآفرین، سازمان‌های توانمند و مؤثر ایجاد می‌کنند.

به عنوان مدیران مؤسس هنگامی که در سال ۱۳۶۹ احساس نیاز و قصد ایجاد سازمانی توانمند، متفاوت و موثر در عرصه صنعت ساختمان و راهسازی را نمودیم، اعتقاد داشتیم با دانش، تجربه، انگیزه، تلاش و مهارت در این عرصه توانایی ایجاد چنین سازمانی را داریم.

این‌گونه بود که شرکت «راه دشت پی» را تأسیس نمودیم.

امانت داری، کیفیت، سرعت و دقت در انجام کار را که به عنوان اصول استراتژیک، لازمه جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود می‌دانیم، سرلوحه کارمان قرار داده‌ایم، تا جایی که هر مشتری شرکت بتواند با اطمینان توصیه کند، ”وقتی کار را به شرکت راه دشت پی واگذار می‌کنید، خیالتان آسوده باشد”. بی تردید اعتقاد داریم لازمه موفقیت در راه نیل به اهداف، بهره‌مندی از همکاری کارکنان مجهز به دانش و مهارت و معتقد به اهداف و آرمان‌های شرکت و همچنین مجموعه های همکار با همین ویژگی‌هاست؛ لذا جذب کارکنانی پرانرژی و توانمند و گروه‌ها و همکارانی همسو و جلب اعتماد و رضایت آنان از برنامه های اصلی ماست و دست چنین همراهانی را برای پیمودن راهی که انتخاب کرده‌ایم، به گرمی می فشاریم.