مشخصات پیمانکاری

مشخصات پیمانکاری

۱ – نام شرکت: راه دشت پی

۲ – رشته‌های کاری: کارهای زیربنایی و عمرانی رشته‌های راه و باند، محوطه‌سازی و سدهای خاکی (آبخیزداری)

۳ – رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:

- پایه ۳ در رشته راه و ترابری

– پایه ۳ در رشته آب

– پایه ۵ در رشته ساختمان

– پایه ۵ در رشته تاسیسات و تجهیزات

۴ – شماره و تاریخ ثبت: ۷۲۷۸ – ۳۰ /۳ /۶۹ – اداره کل ثبت اصفهان

۵ – مدیرعامل: حبیب‌الله احمدیان