احداث شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر

  • شلمچه
  • شلمچه

موضوع قرارداد:  عملیات اجرایی احداث شبکه آبیاری و زهکشی شلمچه و دهکده ولیعصر (عج) به وسعت ۲۰۰۰ هکتار
مشاور: مهندسین مشاور آبخوان
طرف قرارداد: سازمان آب و برق استان خوزستان
مدت: ۳۰ ماه
تاریخ شروع: ۵/ ۵/ ۹۰
نوع پروژه‌: آب
پیشرفت فیزیکی: ۴۰ ٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: خوزستان, پروژه آب, پروژه‌های در دست انجام