جاده چهار بانده سایت پارسیان عسلویه

موضوع قرارداد: احداث بخشی از جاده چهار بانده سایت پارسیان عسلویه

مشاور: شرکت مهندسین مشاور مآب
طرف قرارداد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مدت: ۱۲ ماه
تاریخ شروع: ۳۱/ ۲/ ۹۲
نوع پروژه‌: راهسازی
پیشرفت فیزیکی: ۶۰%


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: بوشهر, پروژه راهسازی, پروژه‌های در دست انجام