احداث زیرگذر قطار شهری اصفهان

  • متروی اصفهان

موضوع قرارداد: عملیات اجرایی سازه زیر گذر حد فاصل ایستگاه مدرس تا شفت ورودی دستگاه حفار (T.B.M) و سازه های جانبی به طول حدود ۳۰۰ متر قطار شهری اصفهان (احداث ۳۰۰ متر طول تونل به دو روش TOP DOWN و CUT & COVER و احداث پارکینگ با ۲۰۰۰ متر مربع زیر بنا)

مشاور: مهندسین مشاور هگزا
طرف قرارداد: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مدت: ۱۰ ماه
تاریخ شروع: ۱/ ۶/ ۸۸
نوع پروژه‌: راهسازی
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ ٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده