عملیات ادامه بزرگراه شهید همت، اصفهان

  • بزرگراه شهید همت - اصفهان

موضوع قرارداد: (بعد از تونل تا بزرگراه شهید کشوری)
مشاور: مهندسین مشاور آرم طرح اسپیدان
طرف قرارداد: شهرداری اصفهان
مدت: ۹ ماه
تاریخ شروع: ۱۶/ ۳/ ۸۹
نوع پروژه‌: راهسازی
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ ٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده