زیرسازی پالایشگاه، آزاد راه و سدخاکی

موضوع قرارداد: مشارکت در زیرسازی پالایشگاه بندرعباس، آزاد راه قم – کاشان، آزاد راه اصفهان – نطنز، سدخاکی ارس باران
مشاور: -
کارفرما: شرکت تابلیه و پرلیت – شرکت استراتوس – شرکت آربل
مدت: -
تاریخ شروع: از ۱/ ۹/ ۶۹ تا ۱/ ۶/ ۷۵
پیشرفت فیزیکی: اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, هرمزگان, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده