زیرسازی و آسفالت توسعه نطنز، شهرضا و…

موضوع قرارداد: زیر سازی و آسفالت توسعه نطنز، میمه، سمیرم، تیران، شهرضا، خمینی شهر، قمصر کاشان

مشاور: -

کارفرما: مسکن و شهرسازی استان اصفهان

مدت: -

تاریخ شروع: از ۱۴ /۹/ ۷۲ تا ۲۳/ ۹/ ۷۶

پیشرفت فیزیکی: اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده