احداث باند دوم اصفهان – نائین

موضوع قرارداد: احداث باند دوم اصفهان – نائین (باند دوم سگزی – کوهپایه و احداث کمربندی تودشک) – باند دوم چادگان سه راهی سد زاینده رود – (احداث ۲۰ کیلومتر جاده به انضمام احداث ۳۹ دستگاه پل و آبراه)
مشاور: مهندسین مشاور پاسیلو – اتحاد راه
کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
مدت: ۲۸ ماه
تاریخ شروع: ۸/ ۱/ ۸۳
پیشرفت فیزیکی: اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: اصفهان, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده