معدن کارخانه سیمان بجنورد

موضوع قرارداد: استخراج و بارگیری و حمل مقدار ۳۰۰۰۰۰۰ تن سنگ مخلوط آبرفتی در معدن کارخانه سیمان بجنورد
مشاور: -
کارفرما: شرکت سیمان بجنورد
مدت: ۳۶ ماه
تاریخ شروع: ۲۱/ ۴/ ۸۵
پیشرفت فیزیکی: اتمام


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: خراسان شمالی, پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده