تسطیح اراضی سایت ایران LNG

موضوع قرارداد: همکاری و مشارکت در تسطیح اراضی سایت ایران LNG با شرکت پی چین
مشاور: -
کارفرما: شرکت پی چین
مدت: ۶ ماه
تاریخ شروع: ۱/ ۹/ ۸۶
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: پروژه راهسازی, پروژه‌های انجام‌شده