تصفیه خانه تهران

موضوع قرارداد: آماده‌سازی سایت، تخریب سنگ چینی و اجرای قلوه بتن زیرکانال پس از بسترسازی لازم، احداث زهکش زیرکانال و جزییات خاص آب بندی، احداث کانال انتقال آب مخازن توسعه تصفیه‌خانه پنجم

مشاور: شرکت مهندسین مشاور یکم
طرف قرارداد: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران
مدت: ۱۰ ماه
تاریخ شروع: ۱۷/ ۲/ ۹۳
نوع پروژه‌: آب
پیشرفت فیزیکی:  ۱۰۰٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: تهران, پروژه آب, پروژه‌های انجام‌شده