احداث کانال آبگیر و ایستگاه پمپاژ اصلی و موقت جزیره مینو

موضوع قرارداد: احداث کانال آبگیر و ایستگاه پمپاژ اصلی و موقت جزیره مینو (دارای ۶۴ عدد شمع بتنی و پره آببند فولادی به عمق ۱۰ متر و طول ۳۰ متر)

مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
طرف قرارداد: سازمان آب و برق خوزستان
مدت: ۲۴ ماه
تاریخ شروع: ۱۹/ ۶/ ۸۷
نوع پروژه‌: تأسیسات و تجهیزات
پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰ ٪


نوع پروژه: ,
دسته‌بندی‌شده در: خوزستان, پروژه تأسیسات, پروژه‌های انجام‌شده